Duurzame energie

Duurzame engergie: een zorg voor iedereen!

Duurzame energie voorkomt dat energie 'op' raakt en helpt klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat verstaan we onder duurzame energiebronnen? En welke soorten en toepassingen horen daarbij?

Duurzame energie heet zo omdat de bronnen, zoals zonlicht of windkracht, niet kunnen opraken. Bovendien drukt de productie van duurzame energie in vergelijking met de traditionele bronnen veel minder zwaar op het milieu, doordat er veel minder van het broeikasgas CO2 bij vrijkomt.

De bekendste duurzame energiebronnen zijn windkracht, waterkracht en zonlicht. Andere bronnen zijn biomassa, aardwarmte en warmte uit onze omgeving (zoals in lucht en bodem).

Wilt u thuis een warmtepomp, zonnepanelen, een zonneboiler of een HR-E ketel laten installeren?

Voor een deskundig advies kunt u natuurlijk bij ons terecht.