Inspecties

Inspecties - SCIOS-certificering van groot belang

Wij beschikken over ruime ervaring in het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan grote stookinstallaties. Het onderhoud en de inspecties moeten voldoen aan de wettelijke eisen en slechts een beperkt aantal gecertificeerde installatiebedrijven mag het onderhoud en de inspectie uitvoeren.


Sinds 2003 is Gijsbers  SCIOS*- gecertificeerd. Eigenaars (of beheerders) van stookinstallaties zijn er verantwoordelijk voor dat de stookinstallaties voldoen aan die wettelijke eisen. De eigenaar wordt volgens de wet geacht aan zijn verplichtingen te voldoen; dit doet hij als hij kan aantonen dat inspectie en onderhoud wordt uitgevoerd door een bedrijf dat voldoet aan de SCIOS-eisen Door zaken te doen met een SCIOS-gecertificeerd bedrijf voldoet u dus automatisch aan deze verplichtingen.


*Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) heeft de certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties tot stand gebracht. Deze SCIOS-certificatieregeling is opgesteld in het kader van wettelijke eisen op het gebied van stookinstallaties
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert een kwaliteitssysteem op het specifieke werkterrein van professionele stookinstallaties. Bezitters van een SCIOS-certificaat voeren onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit, zodanig dat aan de door de wetgever geëiste kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting wordt voldaan.